Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Splošne odločbe

Sodelovanje

Nagrade

Splošne določbe

Impol Servis d.o.o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Impol Servis oziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na Facebookovi strani Impol Servis in na spletnem mestu www.impol-servis.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija podjetja Impol Servis in povečanje obiska spletne strani www.impol-servis.si ter Facebook strani Impol Servis.

Trajanje nagradnih iger

Nagradne igre bodo potekale od 31. 8. 2018 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni v objavi na Facebook strani organizatorja najmanj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

Sodelovanje v nagradnih igrah

 1. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.
 2. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre. Kot soglasje je dovolj, da se le te udeležijo.
 3. Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani organizatorja (www.impol-servis.si).
 4. Seznam nagrajencev hrani organizator.
 5. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook strani organizatorja in na spletnem mestu www.impol-servis.si.
 6. Impol Servis, d.o.o. kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Nagrade

 • Nagrade v bodo navedene ob vsakokratnem razpisu posamezne nagradne igre.
 • Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
 • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
 • Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).
 • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.
 • V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.
 • V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
 • Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov . Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.impol-servis.si in na Facebook strani Impol Servis.

Spletna stran Facebook ni na noben način sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja!

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.impol-servis.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na .

Veljavnost od: 31.8.2018

Za več informacij nas pokličite ali pa nam pošljite e-mail

Za vse nasvete, vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki 02/845-3898 od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00. Lahko pa nam pošljete “vprašanje” kar preko spleta.